กล้องวงจรปิด เทคโนโลยีดีๆ18ข้อ

0
247

กล้องวงจรปิด เทคโนโลยีการจัดการแสง

กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด เนื่องจากแสงที่กล้องรับได้นั้นส่งผลต่อคุณภาพของภาพที่กล้องวงจรปิดจับได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเพื่อให้กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแสงในกล้องในปัจจุบันจะมีสี่รูปแบบด้วยกัน

 1. Day/Night เทคโนโลยีนี้จะแบ่งการทำงานออกเป็นสองช่วงตามชื่อคือ กลางวันและกลางคืน ตอนกลางวันตัวกล้องจะมีฟิลเตอร์ที่คอยกั้นรังสีอินฟราเรดเอาไว้เพื่อสร้างเป็นภาพสีที่มีคุณภาพดี ส่วนกลางคืนจะเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นกระจกใสธรรมดาเพื่อให้รังสีอินฟราเรดผ่านกล้องเข้าไปถึงตัวเซนเซอร์เพื่อจับภาพได้ในตอนกลางคืน เทคโนโลยีชนิดนี้ทำให้เกิดภาพสีในตอนกลางวันและภาพขาวดำในตอนกลางคืน
 2. IR Illumination ในกล้องวงจรปิดชนิดนี้จะมีตัวปล่อยรังสีอินฟราเรด (IR LEDs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแสงตามธรรมชาติที่กล้องจับภาพได้ ซึ่งหากความเข้มของแสงที่กล้องจับภาพได้ต่ำกว่าค่าที่ที่ต้องการ กล้องก็จะเปลี่ยนโหมดโดยอัตโนมัติจากภาพสีเป็นภาพขาวดำในทันที
 3. Digital Noise Reduction (DNR) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยตัดจุดสีรบกวนที่เกิดขึ้นในภาพ ทำให้กล้องวงจรปิดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. Digital Slow Shutter (DSS) เทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มความไวในการรับแสงของกล้องวงจรปิดและทำให้ภาพที่จับมาสามารถใช้งานได้ เช่น หากภาพมีความมืดจนเกินไปก็จะทำให้ภาพมีความสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ
 5. Wide Dynamic Range (WDR) เทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นรายละเอียดของภาพในส่วนที่อยู่ในความมืดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาพประกอบด้วยส่วนที่สว่างที่สุดกับส่วนที่มืดที่สุด ซึ่งจากปกติจะเห็นรายละเอียดเพียงส่วนเดียวก็จะทำให้เห็นรายละเอียดของส่วนที่อยู่ในความมืดด้วย

กล้องวงจรปิด เทคโนโลยีเจ๋งๆของในยุคนี้

กล้องวงจรปิด ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน หรือด้านการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น กล้องวงจรปิดจึงต้องพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิดเพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

 1. การดูภาพจากล้องวงจรปิดออนไลน์ ในปัจจุบันการดูภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถดูภาพผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนขอแค่ที่นั้นมีอินเตอร์เน็ตก็สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้แล้ว
 2. การแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานที่ที่เราติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ เราสามารถตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้ส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างทันที เช่น เมื่อมีคนเดินผ่านหน้ากล้องระบบก็จะส่งสัญญาณเตือนมาที่โทรทัศพ์มือถือของเราทันที
 3. การเดินสายแบบ POE การเดินสายแบบนี้จะเดินกับกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ซึ่งจะทำให้ประหยัดสายมากกว่าแบบเดิมมาก และการถูกรบกวนของสัญญาณน้อยกว่ากันมาก
 4. เทคโนโลยีการจับใบหน้า ในปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีเทคโนโลยีการจับใบหน้าผู้คนได้อย่างชัดเจน เราสามารถเซ็ตค่าในกล้องวงจรปิดได้ และให้ซูมเพื่อจับใบหน้าของผู้คนที่เดินผ่านกล้องวงจรปิดได้
 5. การบีบอัดมาตรฐานแบบ H.264 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบีบอัดภาพที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยจะใช้ Bandwidth น้อยลง แต่ภาพที่ออกมานั้นมีความคมชัดเท่าเดิม
 6. การบังคับกล้องวงจรปิดจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน นอกจากเราจะสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิด ออนไลน์ได้แล้ว เรายังสามารถบังคับกล้องวงจรปิดผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ โดยจะบังคับผ่านโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้น ๆ

จากเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดที่กล่าวมานี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีกล้อวงจรปิดในปัจจุบัน ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกมากมาย ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ติดต่อเรื่อง กล้องวงจรปิด https://191cctv.com

ทิ้งคำตอบไว้